Kontaktai

 

Bažnyčia atidaroma 1 val. prieš pamaldas.

VILNIAUS ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO (KALVARIJŲ) BAŽNYČIA
[Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija]
Kalvarijų g. 327, 08420 Vilnius
Tel./faks. (5) 269 74 69
El. paštas info@vilniauskalvarijos.lt 
www.vilniauskalvarijos.lt

Klebonas kun. Virginijus Česnulevičius
el. paštas virginijusc@takas.lt

Vikaras muzikos mgr. kun. Povilas Narijauskas
el. paštas pnarijauskas@gmail.com

Vik. Marek Butkevič 1982 04 10 * 2008 04 12 * 2011 08 29

Diak. Stanislav Valiukevič 1985 08 29 * 2011 01 15 * 2011 05 30

Raštinė zakristijoje priima darbo dienomis 10.00–19.00.

Parapijos namai
Kalvarijų g. 329, 08420 Vilnius
Tel./faks. (5) 269 74 69

KOPLYČIOS

DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIA 
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (atidaryta visą dieną) 
Santariškių g. 2, 08661 Vilnius

Pamaldų tvarka 
Šiokiadieniais 17.00
Šeštadieniais ir sekmadieniais 11.00

Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionas
Kun. Darius Marcinkevičius

GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA
Vilniaus universiteto Onkologijos institute (atidaryta visą dieną)
Santariškių g. 1, 08660 Vilnius

Pamaldų tvarka
Sekmadieniais 12.00 (lietuvių k.)
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 15.30 (lietuvių k.)

Gailestingumo Motinos koplyčios kapelionas
Rezidentas liet. filol. mgr. kun. Sigitas Grigas
el. paštas kunigui@gmail.com

GERONTOLOGIJOS IR REABILITACIJOS CENTRE
Kalvarijų g. 323, 08420 Vilnius

Koplyčios kapelionas
Rezidentas liet. filol. mgr. kun. Sigitas Grigas
el. paštas kunigui@gmail.com

Bendruomeninis Kryžiaus kelio apvaikščiojimas

Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelią

Didijį penktadienį, atlaidų atidarymo, Sekminių šventės, atlaidų uždarymo dienomis veda parapijos kunigai

Atlaidų laikotarpiu (nuo Šv. Kryžiaus Atradimo dienos gegužės 3 d. iki Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventės rugsėjo 14 d.) –
   pirmą mėnesio penktadienį 15.00 veda pranciškonai pasauliečiai, 
   sekmadieniais 7.30 veda pasauliečiai