Švč. Jėzaus Širdies parapija, Dievo Apvaizdos bažnyčia

 

Gerosios Vilties gatvėje, yra Dievo Apvaizdos bažnyčia. Ji pastatyta 1913 metais kaip Švč. Jėzaus Širdies parapijos filija. Statybos iniciatorius - kanauninkas, buvęs Vilniaus kuni­gų seminarijos inspektorius Karolis Liubenecas. Projektą sukūrė inžinierius Augustas Kleinas. Prie bažnyčios buvo įkurta Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies jaunimo prieglauda ir amatų mokykla. Čia jaunuoliai buvo mokomi Įvairių amatų, mokykla garsėjo gabiais meistrais, prisidėjusiais ir prie šventovės statybos. Ne tik savąją Dievo Apvaizdos bažnyčią, bet ir kitus maldos na­mus meistrai aprūpindavo liturginiais reikmenimis.

1925 m. bažnyčią bei prie jos esančią prieglaudą su amatų mokykla savo žinion perėmė kunigai vienuoliai saleziečiai. Šios kongregacijos, sekančios įkūrėjo šv. Jono Bosko pėdomis, pagrindinis tikslas - auklėti ir lavinti ne­turtingus jaunuolius. 

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas nutraukė saleziečių veiklą, o sovietme­čiu buvo uždaryta ir Dievo Apvaizdos bažnyčia. Cia buvo įrengtas teatro dekoracijų sandėlis.

1960 metais sovietinės Vilniaus valdžios sprendimu įvyko savotiški mai­nai - priimtas skaudus Vilniaus architektūrai ir istorijai sprendimas. Uždaryta nebaigta statyti didinga Antano Vivulskio projektuota Švč. Jėzaus Širdies šventovė, vėliau paversta Statybininkų kultūros rūmais. Kaip kompensacija tikintiesiems buvo grąžinta Dievo Apvaizdos bažnyčia, kur po metų jau pradėtos laikyti pamaldos. Nedidukė Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčia, iškentusi visas permainingojo XX a. negandas, sulaukė mūsų dienų ir iki šiol atlieka pačią svarbiausią funkciją - tarnauja tikintiesiems.