Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės (Nauja Vilnia) parapija

 

 

     Prieš šimtmetį Naujojoje Vilnioje  buvo vienintelė koplyčia, pastatyta buvusio dvaro, vėliau- prichoneurologinės ligoninės teritorijoje. Į pamaldas susirinkdavo ne tik miestelio, bet ir apylinkių katalikai. 1906 m. gyventojai gavo leidimą Naujojoje Vilnioje statyti šventovę. . Ji buvo suprojektuota tarpukario metais (archit. Jan Borovski). Karinės įgulos bažnyčia turėjo vadintis šv. Stanislovo Kostkos vardu. 1939 m. bažnyčią statė lenkų kareiviai. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, statyba nebuvo baigta. Tik prasidėjus Atgimimui buvo imta galvoti apie bažnyčios būtinybę. Arkivyskupo sprendimu, 2002 m. prasidėjo remonto darbai. Ir tik 2005 m. spalio 8 d. bažnyčia konsekruota, jai suteiktas Švč. Mergelės Marijos, Taikos karalienės, titulas. Ši bažnyčia yra erdvi ir šviesi. Altorių puošia medinis Nukryžiuotasis. Nuo maldos namų parko link veda Rožinio paslapčių reljefai.