Pal. Jurgio Matulaičio parapija

 

Viršuliškių gyvenamajame rajone, ant kalvelės prie parko, stovi nauja, moderni Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia. Ši šventovė – pirmoji Vilniuje, pastatyta po pusšimčio sovietinės okupacijos metų. 1988 metais įsteigta parapija, sujungusi keturis sovietmečiu pastatytus gyvenamuosius rajonus, iki tol neturėjusius dvasinio ganytojo.

Pirmieji iškilo parapijos namai. Svarbus simbolis, liudijantis tiesioginį ryšį su Apaštalų Sostu ir Visuotine Bažnyčia, nuo kurios ilgus dešimtmečius buvome atskirti, – būsimos bažnyčios kertinis akmuo, 1989 m. sausio 18 d. pašventintas popiežiaus Jono Pauliaus II ir atgabentas iš Romos.

1991 pašventinta koplyčia, laikinas prieglobstis tikintiesiems, kol buvo statomas bažnyčios pastatas. Tais pačiais metais vyskupas Juozas Tunaitis pašventino kertinį naujosios bažnyčios akmenį. Po penkerių metų Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje jau buvo laikomos pirmosios šv. Mišios.

Bažnyčioje ypatingas dėmesys teko šviesai. Tiek išorėje, tiek viduje natūralus apšvietimas perteiktas taip, kad virstu ženklu, ypatinga dieviška šviesa.

 Naujų modernių šventovių statyba rodo Katalikų bažnyčios atgimimą ir plėtrą po ilgų sąstingio metų. Pirmoji po sovietmečio Vilniuje pastatyta bažnyčia paskirta palaimintojo Jurgio Matulaičio garbei – kaip padėka už sunkų ir ištvermingą vyskupo darbą Katalikų bažnyčios labui. Vyskupas Jurgis Matulaitis paskelbtas palaimintuoju 1987 metais, minint Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų.