šv. arkangelas Mykolas

 

Šv. Arkangelas Mykolas (arkangelai - rugsėjo 29 dieną )

Pirmojo spindulio Arkangelas, Arkangelų Kunigaikštis, pirmasis tarp lygiųjų, kurio klauso visi kiti Arkangelai ir jų legionai. Žinomas kaip Tikėjimo Sergėtojas, Moters ir jos atžalų gynėjas ir kaip Šviesos karių Vadas Armagedono mūšyje, ginantis visų Dievo vaikų Kristaus sąmonę. Jo vardas reiškia – „kas kaip Dievas". Apie tai, kad jis anoje epochoje užtarė Dievo tautą, liudija „Pranašo Danielio knygos" pranašystė(12:1):"Anuo metu pasirodys Michaelis, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekad nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet anuo metu tavo tauta buvo išgelbėta, - visi, kurie tik yra rasti įrašyti knygoje". Arkangelas Mykolas – tai Viešpaties Angelas, ateinantis, kad atgaivintų Dievo išrinktuosius pamirštaisiais Jėzaus Kristaus mokymais ir paskelbtų tikrą ir teisingą Dievo nuosprendį nelabojo palikuonims. Šis išgelbėtojas, VIEŠPATIES mums pasiųstas, iškyla judėjų, krikščionių ir islamo raštuose ir padavimuose kaip pats didžiausias ir garbingiausias iš angelų. Senajame Testamente Mykolas yra kaip Izraelio sargas, o judėjų mistinė tradicija jį tapatina su angelu, kuris kovojo su Jokūbu, vedė Izraelį per dykumą, sumušė Senacheribo armiją ir išgelbėjo tris judėjų paauglius nuo ugninės Nabuchodonosaro krosnies. Galingas, stovintis su nuogu kalaviju VIEŠPATIES akivaizdoje Arkangelas Mykolas pasirodė Jozuė(Jošua), kai šis rengėsi vesti izraeliečius į mūšį prie Jerichono ir paskelbė, jog jis – „VIEŠPATIES Kariuomenės Vadas", bešališkas gynėjas visų, kas gina Tiesą ir Teisingumą (Joz 5:13-15.)

„Enocho knygoje" Arkangelas Mykolas aprašytas kaip „gailestingas ir kantrus", vienas iš šventųjų angelų, kuris, kontroliuodamas žmonių dorybingumą, įsakinėja tautoms. Viename iš „Negyvosios jūros manuskriptų", pavadintame „Šviesos sūnų karas su tamsos sūnumis", Mykolas pristatytas kaip galingas angelas-tarnas, per kurį Dievas žada pasiųsti neatidėliotiną pagalbą Šviesos Sūnums. Musulmonų mokymuose jis vadinamas Mika'iliu – gamtos angelu, teikiančiu žmonėms maistą ir žinias.

Šventasis Mykolas, krikščionių gerbiamas kaip bažnyčios globėjas ir gynėjas, taip pat buvo ir dangaus gydytojas, ankstyvosios krikščionių bendruomenės gerbiamas už stebuklingus išgydymus, padarytus jo užtarimu. Ir šis numylėtasis Arkangelas buvo vienas iš dangaus svečių, kurie atskleidė jaunai valstietei Žanai D'Ark jos misiją išlaisvinant Prancūziją. Dvyliktame „Apreiškimo Jonui knygos" skirsnyje kalbama apie lemiamą Mykolo vaidmenį kaip „moters, apsisiautusios saule", gynėją, nubloškusį jos Sūnaus-kūdikio priešą iš dangaus aukštybių. Šioje knygoje(16:1) jis yra pirmasis iš septynių angelų, išliejančių Dievo pykčio taurę į Žemę, - pažymėdamas žmonijos, grąžinančios prie jos slenksčio žmonių piktnaudžiavimą Dievo Šviesa, karmos nelaimių nusileidimą.

 Ikonografijoje vaizduojamas su sparnais ir trimitu rankose, arba laikantis žemės rutulį ir ietį, nes jis užkariauja pasaulį Kristui. Kovoja su Puikybės demonu. Globoja Bažnyčią. Jis taip pat - ligonių patepimo ir mirštančiųjų sargas. Tikima, jog Mykolas lydi mirusiųjų vėles į dangų bei gina jas nuo tamsos jėgų, todėl jam Rusijoje būdavo pašvenčiamos kapinių cerkvės. Šis arkangelas kovodamas su šėtonu nugali jį ir jo kariauną. Apreiškime Jonui rašoma, kad šv. Mykolas nugalėjo slibiną, kuris kėsinosi praryti kūdikį. Todėl kartais jis vaizduojamas kaip kovojantis su piktosiomis dvasiomis, su skydu ir kardu rankoje. Tikima, jog būtent jis paskelbs Paskutinio Teismo dieną.