Piligrimams

 

tikslas:

   Supažindinti su Viešpaties Jėzaus šventajai Faustinai padiktuotu Gailestingumo devyndieniu ir pasiūlyti kelionės maršrutą piligrimams pagrindi­nėmis miesto vietomis, susijusiomis su Gailestingumo žinia.

  Į maldingą kelionę patariame leistis pirmiausia dvasiškai drauge su visa Bažnyčia mel­džiantis devyndienį nuo Didžiojo penktadienio 15 vai. Iki Gailestingumo sekmadienio.

  Tie, kurie leisis į piligrimystę Vilniuje, ras kelionės maršruto apžvalgą, padedančią orientuotis mieste, suprasti stočių seką ir kaip jos siejasi su Dievo Gailes­tingumo devyndieniu.

  Kiekvienai vietai arba stočiai pateikiama:

·  trumpą istorinę apžvalgą, supažindinančią su lankoma vieta ir su šv. Faustinos ar pal. Mykolo Sopočkos gyvenimo epizodais;

·  trumpą meditaciją stoties tema, remiantis popiežių Pauliaus VI, pal. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI tekstais;

·  šv. Faustinos Dienoraščio tekstus;

·  Dievo Gailestingumo devyndienio intenciją.

Patarimai besiruošiantiems į maldingą kelionę Dievo Gailestingumo garbei:

 

·       Jei turite vieną dieną, patariama pradėti anksti ryte, apie 9 vai., ir pirmąją kelionės dalį baigti iki vidurdienio, kad 12 vai. galėtumėte dalyvauti šv. Mišiose Dievo Gailestin­gumo šventovėje. Antrąją kelionės dalį galima pradėti 15 vai. šv. Faustinos namelyje, meldžiantis Dievo Gailestingumo vainikėlį.

·       Jei turite dvi dienas, galite aplankyti ir Panerių memorialą, Genocido aukų muziejų, Šventosios Dvasios stačiatikių vienuolyną ir Evangelikų liuteronų bažnyčią. Pagaliau turint tik trumpą valandėlę galima kūrybiškai pasirinkti stotis ir joms pritaikyti devyn­dienio maldas.

·       Kiekvienoje stotyje siūlome perskaityti atitinkamą Dievo Gailestingumo devyndie­nio ištrauką ir pasimelsti nurodytomis intencijomis. Žinoma, galima pridėti ir asmeni­nių intencijų bei maldas „Tėve mūsų", „Sveika, Marija" ir „Garbė Dievui".

·       Einant iš vienos stoties į kitą galima kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį, rožinį arba Dievo Gailestingumo litaniją.

·       Į maldingą kelionę įmanoma leistis liekant namie ir mintimis nusikeliant į atitinka­mas vietas.