Vilniaus Nekalto Marijos Prasidėjimo bažnyčia

 

ISTORIJA. Bažnyčią pradėta statyti 1911 m. šv. Rapolo bažnyčios klebono J.Adamavičiaus rūpesčiu. I pasaulinis karas statybą sutrukdė.  Pamaldos pradėtos laikyti 1925 m. Pastatas neužbaigtas: pagal projektą per vidurį turėjo būti kupolas, o priekyje aukšti bokštai. Bažnyčią puošė, pastatė naujus altorius klebonas St.Lidys.

APRAŠYMAS. Yra 2 Marijos paveikslai su votais.

1. Kairiajame altoriuje, padarytame lietuviškais motyvais, yra Aušros Vartų Marijos kopija. Dydis apie 120x70 cm. Ant paveikslo, kiek žemiau  pusmėnulio, paauksuotom metalinėm raidėm užrašas: "Mater Misericordae". Ant raudono fono prikalta 14 votų. 1988.XII.8 jų jau buvo 17.

2. Bažnyčios dešiniajame altoriuje tokio pat dydžio Marijos Čenstakaviškės paveikslas. Marijos ir Jėzaus nutapyti tik veidai ir rankos. Visa kita  padengta apdaru, pasiūtu iš medžiagos. Paveikslo fonas iš raudonos medžiagos, ant kurios prikalta 14 votų. 1988.XII.8 jų buvo 15. Apdaras  išsiuvinėtas ornamentais ir papuoštas blizgučiais. Ant galvų vainikai, papuošti brangiais akmenimis. Virš Marijos karūnos, kurią laiko du  angelai, per vidurį gėlės žiedas, o į abi šalis nuo jo po 4 žvaigždes. Ant Marijos veido nupiešti du brūkšniai.