Vilniaus arkivyskupija - Taboriškės

 

VIETA. 35 km į pietryčius nuo Vilniaus.

PRIKLAUSYMAS. Vilniaus arkivyskupija, Turgelių dekanatas.

ISTORIJA. 1507 m. dvaro savininkas Vaitiekus Taboras pastatė pirmą medinę bažnytėlę. Vėliau dvaras priklausė Skarbek-Važinskams. Mykolas S.Važinskas, Lietuvos raštininkas, 1770 m. pastatė naują medinę bažnytėlę ir įkurdino basuosius karmelitus. Prie vienuolyno veikė ir mokykla. 1832 m. vienuolyną maskoliai uždarė. 1809 m. bažnyčiai buvo suteiktos parapijos teisės. 1870 m. remontuota.

APRAŠYMAS. Yra du stebuklingi paveikslai.

I paveikslas yra bažnyčios didžiajame altoriuje. Vaizduojamas Marijai ir apaštalams šv. Dvasios atsiuntimas. Dydis apie 1,2x1,5 m. Virš paveikslo yra 12 votų. Marija su apaštalais meldžiasi. Virš jų — ugnelės ir šv. Dvasia karvelio simboliu. Iš jo sklinda spinduliai.

II paveikslas yra kairiajame šoniniame altoriuje. Figūriniuose pusapvaliais kampais rėmuose Marija iki pusės. Dievo Motina savo dešinėje prilaiko stovintį Kūdikėlį Jėzų. Galvas abu palenkę į priešingas puses. Ant galvų auksiniai vainikai. Jie papuošti žaliais akmenimis, o Jėzaus — dar baltais ir raudonais akmenimis. Jėzus ir Marija su sidabriniu aptaisu. Matosi veidai, rankos ir Kūdikėlio kojos. Veidai malonūs. Šalia paveikslo dešinėj pusėj lentelė su 10 votų. Vienas su 1858 m. data ir inicialais E.W..

Bažnyčios dešiniajame altoriuje yra stebuklingas paveikslas: Jėzus plakamas prie stulpo. Juosta ant klubų sidabrinė, aureolė auksinė.