Ėjimas piligrimystės link

„Pats Jėzus yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6)

 

„Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus - Tėvo, kurio besąlyginę meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“, kasdien vis giliau pažįstame . Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas - ir visoje žmonijoje“ (Popiežius Jonas Paulius II ).

Piligrimystė yra daugiau nei paprasta kelionė, tai religinio pasišventimo aktas. Tai dvasinė praktika, įgalinanti piligrimus siekti gilesnio ryšio su Dievu. Mūsų pareiga žemėje – pasiruošimas kelionei į Dangų. Tai primindama, piligrimystė nutiesia tiltus pas Dievą. Malda ir atgaila kelionės metu pripildo mūsų širdis atsinaujinimo troškimo bei sutvirtina pasiryžimą sekti Jėzaus pėdomis.

Maldinga kelionė - tai pasitraukimas nuo įprasto gyvenimo, padedantis įprasminti kasdieninius rūpesčius ir kreipiantis mintis prie dieviškų dalykų. Tikslas, į kurį veda piligrimų kelias, yra aiškus - tai šventa vieta, kurioje įvyksta susitikimas su Dievu. Šiam tikslui pasiekti reikia įveikti įvarius sunkumus, kurie simbolizuoja dvasinio  gyvenimo kelią.