Vilniaus Bažnyčios

Dievo Gailestingumo šventovė
Išganytojo bažnyčia
Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio) parapija
Pal. Jurgio Matulaičio parapija
Šv Ignoto bažnyčia
Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Šv. arkangelo Rapolo parapija
Šv. Dvasios parapija