Vilniaus Bažnyčios

Šv. Pranciškaus Asižiečio (bernardinų) parapija
Šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
Šv. Stepono bažnyčia
Šv. Teresės parapija, Aušros Vartų Švč. Mergelės marijos. Gailestingumo motinos koplyčia
Švč. Jėzaus širdies bažnyčia
Švč. Jėzaus Širdies parapija, Dievo Apvaizdos bažnyčia
Švč. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapija
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų) bažnyčia
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia